Home
Nabór na wolne stanowisko pracy
Informacje MZPITU
Wtorek, 15 Lipiec 2014 06:51
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie 
Al. Wojska Polskiego 8 
10-225 Olsztyn
 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun zmiany
w Izbie Wytrzeźwień- Ambulatorium dla Nietrzeźwych
 
1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie: średnie,
b) staż pracy, 
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) obywatelstwo polskie
 
2. Wymagania pożądane:
a) obsługa komputera,
b) dobra  kondycja fizyczna,
c) odporność na stres.
 
3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
a) sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości,
b) udzielanie osobom nietrzeźwym świadczeń higieniczno-sanitarnych,
c) dokonywanie stałej kontroli sal, w których przebywają osoby nietrzeźwe oraz informowanie lekarza dyżurnego o wypadkach pogorszenia stanu zdrowia osoby nietrzeźwej,
d) w razie potrzeby obezwładnianie osoby nietrzeźwej za pomocą pasów bezpieczeństwa,
e) prowadzenie dokumentacji, obsługa komputera,
f) przyjmowanie depozytów pieniężnych i rzeczowych,
g) przyjmowanie wpłat gotówkowych za pobyt na Izbie Wytrzeźwień,
h) wykonywanie innych dodatkowych poleceń związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Izby Wytrzeźwień.
 
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys – curriculum vitae,
b) list motywacyjny,
c) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie 
(do pobrania na stronie www.mzpitu.pl w zakładce "dokumenty")
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV 
(z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą : 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz.U. z 2002r Nr 101 poz.926 z późn .zm) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223 poz.1458). Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
 
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w osobiście w Sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki 
i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8 lub pocztą na adres: Miejski Zespół Profilaktyki 
i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn 
w terminie do dnia 24.07.2014r. (decyduje data wpływu do MZPiTU).
 
 
Podsumowanie akcji wolontaryjnych MZPiTU
Klub Integracji Społecznej
Piątek, 04 Lipiec 2014 08:49

Kliknij i pobierz sprawozdanie

  

 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
Informacje MZPITU
Wtorek, 01 Lipiec 2014 09:37
 
UWAGA! Zmiana terminu!
Dział Profilaktyki
Czwartek, 26 Czerwiec 2014 06:53

 

 

Uwaga! Ogłaszamy nową datę imprezy! Spotykamy się w wakacyjną niedzielę 13 lipca. Lokalizacja bez zmian Za zamieszanie przepraszamy i obiecujemy, że niebawem przedstawimy ogromną porcję informacji na temat atrakcji, które dla Was przygotowaliśmy Do usłyszenia!

 
OSTRO ZDROWO ROCKOWO
Dział Profilaktyki
Wtorek, 17 Czerwiec 2014 08:45

Serdecznie Zapraszamy na kolejny koncert z cyklu "OSTRO ZDROWO I ROCKOWO"!

Dobra zabawa bez alkoholu i używek? 

Tak! 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień wraz z Urzędem Miasta Olsztyna oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury zapraszają na ostrą, rockową imprezę propagującą zdrowy i trzeźwy styl życia. 

Wystąpią: Łydka Grubasa, Ejtobangla i AppleMint


 
«PoczątekPoprzednia12345678NastępnaOstatnie»

Strona 1 z 8