Home
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Odwiedza nas: 5 gości online
UWAGA!
Informacje MZPITU
Czwartek, 13 Sierpień 2015 09:14

Strona w przebudowie.

Więcej informacji wkrótce.

Za niedogodności PRZEPRASZAMY. 

 
Nabór na wolne stanowisko pracy
Informacje MZPITU
Wtorek, 21 Lipiec 2015 05:30

Nabór na wolne stanowisko pracy

 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 8

10- 225 Olsztyn

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. profilaktyki w Dziale Profilaktyki

 

1. Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie: wyższe (kierunek pedagogika, psychologia, nauka o rodzinie)

b) staż pracy: 3 lata

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

d) obywatelstwo polskie

2. Wymagania pożądane:

a) komunikatywność

b)  umiejętność planowania i ustalania celów

c) umiejętność pracy w zespole

d) postępowanie zgodnie z zasadami etyki

3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:

a) organizowanie i prowadzenie społecznych kampanii profilaktycznych

b) diagnozowanie zagrożeń

c) ewaluacja działań profilaktycznych

d) prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys- curriculum vitae,

b) list motywacyjny,

c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

d) kserokopie świadectw pracy,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

f) referencje,

g) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

(do pobrania na stronie www.mzpitu.pl w zakładce dokumenty)

h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe- CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r  Nr 101 poz.926 z późn zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r NR 223 poz. 1458). Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8 lub pocztą na adres: Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, 10- 225 Olsztyn w terminie do dnia 31.07.20015r. (decyduje data wpływu do MZPiTU)

 

 

 
UWAGA! Zmiana miejsca rozliczeń programów i innych działań profilaktycznych
Dział Profilaktyki
Wtorek, 12 Maj 2015 07:05

UWAGA! 

Rozliczenie z realizacji umów odbywa się w budynku przy ul. Metalowej 5 w pokoju nr 12 w godz. 7.30-15.30, tam należy dostarczyć kompletne sprawozdanie wraz z rachunkiem.

 

 
Schematom STOP
Informacje MZPITU
Środa, 29 Kwiecień 2015 11:36

Informujemy, że ruszyła strona projektu "Schematom STOP".

Zapraszamy do odwiedzin, oto link:  http://www.schematomstop.olsztyn.pl/

 

 
Nabór na wolne stanowisko pracy
Informacje MZPITU
Środa, 08 Kwiecień 2015 13:09

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 8 

10-225 Olsztyn


ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

Opiekun zmiany        

w Izba Wytrzeźwień- Ambulatorium dla Nietrzeźwych

                         

1. Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie: średnie

b) staż pracy: 

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

d) obywatelstwo polskie

2. Wymagania pożądane:

a)     obsługa komputera

b)     odporność na stres

c)     dyspozycyjność

3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:

a) sprawowanie opieki  nad osobami w stanie  nietrzeźwym,

b) udzielanie osobom nietrzeźwym świadczeń  higieniczno-sanitarnych,

c) dokonywanie stałej kontroli sal, w których przebywają osoby nietrzeźwe,

d) prowadzenie dokumentacji, obsługa  komputera,

e) przyjmowanie depozytów pieniężnych i  rzeczowych,

f) przyjmowanie wpłat gotówkowych za pobyt na Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych,

g) wykonywanie innych dodatkowych poleceń związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Izby Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys – curriculum vitae,

b) list motywacyjny

c) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

       (do pobrania na stronie www.mzpitu.pl w zakładce dokumenty) 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz.U. z 2002r Nr 101 poz.926 z późn .zm) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223 poz.1458). Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie. 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w osobiście w Sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8 lub pocztą na adres: Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn

w terminie  do dnia  22.04.2015r. (decyduje data wpływu do MZPiTU).


 

 

 
«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»

Strona 1 z 10