Home
„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”
Dział Profilaktyki
Czwartek, 26 Luty 2015 09:33
W ramach realizacji pilotażowej części projektu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” PO KL, została zawarta Umowa Współpracy Partnerskiej na rzecz realizacji Międzyinstytucjonalnego i Międzysektorowego Modelu Współpracy Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej i Instytucji Rynku Pracy. Niniejszy dokument ustanawia zasady współpracy przy planowaniu, realizacji i ocenie wspólnych działań wspierająco-aktywizujących skierowanych do olsztyńskich rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizatorami Umowy są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, Miejski Urząd Pracy, Centrum Integracji Społecznej, Warmińsko -Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy,  Świetlica Terapeutyczna Nr 1, Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA” oraz Bank Żywności. 
 
W ramach współpracy sygnatariusze Umowy zobowiązali się do efektywnej pomocy w  rozwiązywaniu problemów rodzin wielodzietnych w oparciu o posiadany potencjał. Celem ułatwienia klientom dostępu do informacji na temat oferowanych form pomocy, na stronach internetowych ww. instytucji zostały umieszczone linki do stron internetowych wszystkich uczestników umowy.
 
Oto linki:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie - http://www.mops.olsztyn.prv.pl/ 
Miejski Urząd Pracy - https://www.olsztyn.mup.gov.pl/ 
Centrum Integracji Społecznej -  http://www.cisolsztyn.ubf.pl/news.php
Warmińsko - Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy - http://www.warminsko-mazurska.ohp.pl/
Świetlica Terapeutyczna Nr 1 - http://www.e-bip.pl/start/23283
Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta - http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=49377
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA” - http://www.arka.olsztyn.pl/
 
 

 
Zapraszamy do składania ofert programowych
Dział Profilaktyki
Środa, 07 Styczeń 2015 00:00
Dział Profilaktyki MZPiTU informuje, iż oferty programowe z zakresu profilaktyki, w tym również z zakresu realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, należy składać zgodnie ze standardami MZPiTU (standardy w zakładce dokumenty) do 15 stycznia 2015 r. w sekretariacie przy al. Wojska Polskiego 8, w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

W trosce o wysoką jakość składanych ofert informujemy, że każda oferta będzie podlegać ocenie, według następujących kryteriów:

1.rzetelna i szczegółowa diagnoza potrzeb,

2. poprawnie sformułowane cele

kliknij i zobacz

3. zastosowanie skutecznych strategii profilaktycznych,

4. korelacja oferty programowej ze szkolnym programem profilaktyki oraz działaniami środowiskowymi,

5.  wykorzystanie zaangażowania rodziców,

6. uzasadnienie kosztów realizacji programu,

7. analiza otrzymanych rezultatów - poprawnie skonstruowany plan ewaluacji.

 kliknij i zobacz

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W DWÓCH EGZEMPLARZACH!

Zapraszamy do składania ofert programowych. 


 
Życzenia noworoczne
Dział Pomocy Rodzinie
Środa, 17 Grudzień 2014 00:00

 

 


Wszelkiej pomyślności, osiągnięcia
sukcesów, cierpliwości
i wytrwałości w realizacji planów
oraz dalszej owocnej współpracy
w nadchodzącym Nowym 2015 Roku
życzy
 Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
wszystkim współpracownikom.
                                                    

 
Bezpieczny Olsztyn
Dział Profilaktyki
Środa, 03 Wrzesień 2014 09:18

Zapraszamy na imprezę Bezpieczny Olsztyn, która w tym roku odbędzie się w sobotę 13 września na Rynku Starego Miasta i tradycyjnie w Amfiteatrze im. Czesława Niemena.

W programie m.in. wystawy sprzętów, konkursy i pokazy artystyczne wokół Starego Ratusza.

O godz. 19.00 w amfiteatrze odbędzie się natomiast koncert zespołu Skaldowie.

Wstęp wolny.

Rynek Starego Miasta
15:00 - początek festynu
15:10 - Remmic art. University
15:40 - Konkursy służb
]15:40 - pokaz Pierwszej pomocy Miejskiej Formacji Obrony Cywilnej
16:00 - pokaz „Eksperymentowo”
16:15 - konkursy
16:30 - Remmic art. University

Amfiteatr
18:00 - początek koncertu
18:05 - Stare Drobne Małże
18:40 - prezentacja aplikacji mobilnej Bezpieczny Olsztyn
19:00 - występ zespołu Skaldowie
 
 
 
UWAGA! Przypomnienie!
Dział Profilaktyki
Czwartek, 28 Sierpień 2014 12:03
Zapraszamy uczestników konkursu „Rowerowa Rodzina” do przekazania legitymacji  w MZPiTU przy Al. Wojska Polskiego 8 w Olsztynie (pn. – pt. w godz. 7:30-15:00) do dnia 05.09.2014r.
 
«PoczątekPoprzednia12345678NastępnaOstatnie»

Strona 1 z 8