Home
Podsumowanie akcji wolontaryjnych MZPiTU
Klub Integracji Społecznej
Piątek, 04 Lipiec 2014 08:49

Kliknij i pobierz sprawozdanie

  

 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
Informacje MZPITU
Wtorek, 01 Lipiec 2014 09:37
 
UWAGA! Zmiana terminu!
Dział Profilaktyki
Czwartek, 26 Czerwiec 2014 06:53

 

 

Uwaga! Ogłaszamy nową datę imprezy! Spotykamy się w wakacyjną niedzielę 13 lipca. Lokalizacja bez zmian Za zamieszanie przepraszamy i obiecujemy, że niebawem przedstawimy ogromną porcję informacji na temat atrakcji, które dla Was przygotowaliśmy Do usłyszenia!

 
OSTRO ZDROWO ROCKOWO
Dział Profilaktyki
Wtorek, 17 Czerwiec 2014 08:45

Serdecznie Zapraszamy na kolejny koncert z cyklu "OSTRO ZDROWO I ROCKOWO"!

Dobra zabawa bez alkoholu i używek? 

Tak! 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień wraz z Urzędem Miasta Olsztyna oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury zapraszają na ostrą, rockową imprezę propagującą zdrowy i trzeźwy styl życia. 

Wystąpią: Łydka Grubasa, Ejtobangla i AppleMint


 
Nabór na wolne stanowisko pracy
Informacje MZPITU
Poniedziałek, 16 Czerwiec 2014 09:47
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 8 
10-225 Olsztyn

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 
Opiekun zmiany        
w Izba Wytrzeźwień- Ambulatorium dla Nietrzeźwych
                         
1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie: średnie
b) staż pracy: 
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
d) obywatelstwo polskie
2. Wymagania pożądane:
a)     obsługa komputera
b)     dobra  kondycja fizyczna
c)     odporność na stres
3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
a) sprawowanie opieki  nad osobami w stanie  nietrzeźwym
b) prowadzenie dokumentacji, obsługa  komputera
c) przyjmowanie depozytów pieniężnych i  rzeczowych
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys – curriculum vitae,
b) list motywacyjny

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys – CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą : 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz.U. z 2002r Nr 101 poz.926 z późn .zm) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223 poz.1458). Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie. 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w osobiście w Sekretariacie Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 8 lub pocztą na adres: Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn
w terminie  do dnia  30.06.2014r. (decyduje data wpływu do MZPiTU).
 
 
 
 

 
«PoczątekPoprzednia12345678NastępnaOstatnie»

Strona 1 z 8