Nr konta rachunku dochodowego:

52 1020 3541 0000 5902 0291 0065