Zainteresowanych pedagogów serdecznie zapraszamy na spotkanie warsztatowe dotyczące sporządzania diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka w środowisku szkolnym, a także doskonalenia programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

 

Spotkanie odbędzie się 19.04.2018 r . w Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży MZPiTU, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 36 (dawna Pstrowskiego), o godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy!

 

Dział Profilaktyki MZPiTU