W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe nr 6/2018, zamieszczone na stronie internetowej www.mzpitu.pl, złożone zostały następujące oferty na realizację 4 edycji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

 

1. Oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Realizatorzy:

Anna Igielska

Karolina Markiewicz

 

Złożona oferta spełnia wymogi zawarte w ogłoszeniu konkursowym dotyczącym realizacji 4 edycji programu psychologiczno-terapeutycznego i na tej podstawie została przyjęta do realizacji.

 

 

Dyrektor MZPITU

Błażej Gawroński