INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY
W MIEJSKIM ZESPOLE PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W OLSZTYNIE

10-225 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 8

 

Opiekun zmiany w Izbie Wytrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została  wybrana

 

 Pani Marta Jaworska

zamieszkała w Olsztynie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po przeprowadzeniu rozmowy stwierdzono, iż Pani Marta Jaworska posiada kwalifikacje odpowiadające zadaniom realizowanym na tym stanowisku.

 

 

                                                                                                                                          Błażej Gawroński

                                                                                                                                          Dyrektor MZPiTU