INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY
W MIEJSKIM ZESPOLE PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W OLSZTYNIE

10-225 Olsztyn   Al. Wojska Polskiego 8

 

 

 

Psycholog w Dziale Profilaktyki

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została  wybrana

 

 Pani Urszula Dobrowolska

 

 

zamieszkała w Szczytnie

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Po dokonaniu formalnej oceny dokumentacji złożonej przez kandydatkę oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, iż Pani Urszula Dobrowolska posiada wykształcenie, doświadczenie i umiejętności odpowiadające wymaganiom i zadaniom realizowanym na tym stanowisku.

 

 

 

 

 

                                  

 

 

Błażej Gawroński

Dyrektor MZPiTU