Informujemy o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu przygotowującym realizatorów programu rekomendowanego „Spójrz Inaczej” dla klas IV-VIII.

Cele szkolenia:

- przygotowanie uczestników do prowadzenia z dziećmi w klasach IV-VIII zajęć wychowawczo-profilaktycznych wg Programu „Spójrz Inaczej”

- poznanie podstaw prawidłowej komunikacji z dziećmi i młodzieżą

- nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów w pracy z grupą

- zdobycie wiedzy na temat środków uzależniających i profilaktyki uzależnień

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, pracujących z dziećmi i młodzieżą z klas IV-VIII.

Więcej informacji o programie na www.spojrzinaczej.pl

 

Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia na podstawie pełnego, aktywnego udziału w zajęciach warsztatowych.

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

- deklaracja realizacji programu w swojej szkole/placówce

- możliwość pełnego uczestnictwa w szkoleniu w wyznaczonych terminach.

 

Termin szkolenia:

Termin szkolenia:

cz. 1 (35 godz. dydakt.- 3,5 dnia):

29.09.2018r. – godz. 9-17

30.09.2018 – godz. 9-17

1.10.2018 – godz. 8-16

2.10.2018 – godz. 8-14.30

cz. 2 (20 godz. dydakt. - 2 dni):

13.10.2018 – godz. 9-17

14.10.2018 – godz. 9-17

 

 ABY UKOŃCZYĆ SZKOLENIE WYMAGANA JEST 100% FREKWENCJA OBECNOŚCI

 

Miejsce szkolenia

Szkoła Podstawowa nr 33

ul. Jeziołowicza 2

Olsztyn

 

Osoby, które zapisały się już na szkolenie prosimy o potwierdzenie chęci i możliwości udziału w wyznaczonych terminach.

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Działem Profilaktyki,
profilaktyka@mzpitu.pl, tel. 089 535 77 78, wew. 14, 12