Dyrektor i pracownicy MZPiTU
składają najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia:

umiaru w jedzeniu i piciu

ograniczenia sms-ów i e-maili

 zmniejszenia ilości czasu przed ekranem

Dobrych, spokojnych, zdrowych i rodzinnych Świąt.