INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY
W MIEJSKIM ZESPOLE PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W OLSZTYNIE

10-225 Olsztyn   Al. Wojska Polskiego 8

 

 

 

Specjalista ds. organizacyjnych w Dziale Terapii

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została  wybrana

 

 Pani Zuzanna Grochowska

 

 

zamieszkała w Olsztynie

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, iż Pani Zuzanna Grochowska posiada kwalifikacje i umiejętności odpowiadające zadaniom realizowanym na tym stanowisku.

 

 

 

 

Olsztyn, dnia 25.02.2019r.

 

                                                                                                                                            

 

 

Błażej Gawroński

Dyrektor MZPiTU