Szanowni Państwo,

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie oraz Fundacja „Radosne dzieci” serdecznie zapraszają uczniów z olsztyńskich szkół do udziału w konkursie artystycznym pod hasłem „Nowy zwyczaj - ograniczaj”, realizowanym w ramach kampanii społecznej pod tą samą nazwą prowadzonej przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

Celem konkursu jest kształtowanie postaw i przekonań związanych z umiarem, ograniczaniem ryzykownych zachowań, a także ukazywanie ograniczeń, jako sprzyjających zdrowemu i bezpiecznemu życiu oraz popularyzacja umiaru i minimalizmu, jako stylu życia, w myśl zasady mniej znaczy lepiej.

Współcześnie obserwujemy niepokojące zjawiska dotyczące nadmiernego korzystania
z dostępnych nam dóbr, substancji i akceptacji zachowań, które podejmowane w nadmiarze prowadzą do ponoszenia strat, a w dalszej konsekwencji do uzależnień. Niepokoją nas dzieci, których nie można odciągnąć od komputera, upijające się nastolatki, ludzie niepotrafiący zapanować nad emocjami. Kluczową receptą na te i szereg innych szkodliwych i niepokojących zachowań, w naszym przekonaniu jest umiar.

Wierząc w nieograniczone możliwości artystycznego przekazu, a także kreatywność dzieci
i młodzieży, jako element kampanii społecznej realizujemy tenże konkurs. Sądzimy, że udział w nim przyczyni się do refleksji nad koniecznością podejmowania ograniczeń służących zdrowiu
i bezpieczeństwu
, dając jednocześnie możliwość spełnienia artystycznego.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie !

W załączeniu znajdą Państwo regulamin konkursu.

Regulamin konkursu