Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień zaprasza na coroczną konferencję profilaktyczną , która odbędzie się 24.09. 2019 r. w ERANOVA o godz. 9.00

W programie debata ekspertów pt. „Czy ograniczenia są dobre?"

Zapraszamy wszystkich realizatorów programów profilaktycznych, wychowawców, pedagogów, każdego dla którego ważne jest zdrowe, dobre i bezpieczne życie do wysłuchania debaty i wzięcia udziału w dyskusji.