W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej www.mzpitu.pl złożone zostały następujące oferty na realizację programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie:

1. Program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Realizatorzy:

Adam Andruszkiewicz

Anna Igielska

Złożona oferta spełnia wymogi zawarte w standardach dotyczących programów korekcyjno- edukacyjnych i na tej podstawie została przyjęta do realizacji.

                                                                                                                                                                   Dyrektor MZPITU

                                                                                                                                                                   Błażej Gawroński