INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY
W MIEJSKIM ZESPOLE PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W OLSZTYNIE
10-225 Olsztyn   Al. Wojska Polskiego 8

 

Opiekun zmiany w Izbie Wytrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został  wybrany

Pan Krzysztof Buszmak


zamieszkały w Klebarku Wielkim


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po przeprowadzeniu rozmowy stwierdzono, iż Pan Krzysztof Buszmak posiada kwalifikacje odpowiadające zadaniom realizowanym na tym stanowisku.

Olsztyn, dnia 02.08.2017r.

           


                                                                                                                                                                        Błażej Gawroński
                                                                                                                                                                        Dyrektor MZPiTU