W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe nr 9/2017, zamieszczone na stronie internetowej www.mzpitu.pl, złożone zostały następujące oferty na realizację zadania z zakresu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

1. Oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Realizatorzy:

Anna Igielska

Karolina Markiewicz

Złożona oferta spełnia wymogi zawarte w ogłoszeniu konkursowym dotyczącym oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych i na tej podstawie została przyjęta do realizacji.

                                                                                                                                              Dyrektor MZPITU

                                                                                                                                              Błażej Gawroński