INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY
W MIEJSKIM ZESPOLE PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W OLSZTYNIE

10-225 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 8

 

Psycholog w Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został  wybrany

 

 Pan Michał Żmijewski

zamieszkały w Olsztynie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Po przeprowadzeniu rozmowy stwierdzono, iż Pan Michał Żmijewski posiada kwalifikacje odpowiadające zadaniom realizowanym na tym stanowisku.

 

Olsztyn, dnia 25.10.2017r.

 

                                                                                                                                          Błażej Gawroński

                                                                                                                                          Dyrektor MZPiTU