INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY
W MIEJSKIM ZESPOLE PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W OLSZTYNIE

10-225 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 8

 

Specjalista ds. profilaktyki w Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

 

 Pani Wioletta Poświata

zamieszkała w Olsztynie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Po przeprowadzeniu rozmowy stwierdzono, iż Pani Wioletta Poświata posiada kwalifikacje odpowiadające zadaniom realizowanym na tym stanowisku.

 

Olsztyn, dnia 8.11.2017r.

 

                                                                                                                                          Błażej Gawroński

                                                                                                                                          Dyrektor MZPiTU