MZPiTU planuje w nadchodzącym roku organizowanie szkoleniowych spotkań dla olsztyńskich profilaktyków .

Osoby zainteresowane realizacją programów profilaktycznych, podejmujące działania zapisane w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 oraz wszystkie zainteresowane współpracą z nami zachęcamy do zgłoszenia swojego udziału w spotkaniach .

 

Zapraszamy do kontaktu z Działem Profilaktyki:

tel.: 089 535 77 78
e-mail: profilaktyka@mzpitu.pl