Pliki do pobrania

Dokumenty organizacyjne MZPiTU
Ochrona danych osobowych
  • Zgodnie z art. 36a ust. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, dostępny jest w siedzibie Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, pok. nr 6.

Dokumenty Działu Profilaktyki MZPiTU
Dokumenty konkursowe
Dokumenty Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Lokalna diagnoza problemów uzależnień

Inne