Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień informuje, że prowadzi odziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Kto może skorzystać?

·          Mężczyźni, którzy zgłosili się dobrowolnie, chcąc zmienić zachowanie i postawę wobec członków swojej rodziny. Chcą kształtować pozytywne wzorce relacji rodzinnych, bez agresji i przemocy

·         Mężczyźni, wobec których istnieje  podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, objęci procedurą „Niebieskie Karty”, skierowani przez instytucje (MOPS, KMP, poradnie, stowarzyszenia), członków Zespołu Interdyscyplinarnego lub grup roboczych

·         Mężczyźni skazani, zobowiązani przez sąd do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym wobec, których sąd zawiesił warunkowo wykonanie kary.

Oferowana pomoc

Program korekcyjno-edukacyjny ma dwa podstawowe cele:

1.      Wzbudzenie motywacji do zmiany zachowania, które jest niszczące dla innych osób, a w konsekwencji dla samego sprawcy.

2.      Dokonanie zmian w obszarze zachowań i przekonań związanych ze stosowaniem przemocy i jej zakończenie.

Edycja programu trwa 104 godz., obejmuje zajęcia grupowe oraz indywidualne.

Rekrutacja do programu

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły . Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kierować do

Adama Andruszkiewicza (tel. 600 067 780)                                            

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn

pobierz ulotkę programu korekcyjno-edukacyjnego